Imbunatatirea transportului urban prin extinderea retelei de troleibuz si a infrastructurii aferente in Baia Mare - Cartierul Vasile Alecsandri
Cod SMIS 18182


bm

„Cetăţenii din cartierul Vasile Alecsandri merită toată atenţia administraţiei publice locale, mai ales după ultimii ani în care problemele din această zonă s-au adunat, nefiind o urgenţă rezolvarea lor. Tocmai din acest motiv, cartierul se află pe lista mea de priorităţi. Mulţumită Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, reuşim în acest an să legăm cartierul de alte zone ale oraşului nostru, prin extinderea liniei de troleibuz. Vom introduce şi noi mijloace de transport, dar avem şi o serie de alte investiii pentru a îmbunătăţi condiţiile de aici. Cartierul Vasile Alecsandri va deveni una dintre cele mai frumoase zone ale Municipiului Baia Mare. 
Din iubire pentru cetăţeni, din iubire pentru oraşul nostru”.

Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

 CARTIERUL VASILE ALECSANDRI

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Baia Mare are, în acest moment, 8 proiecte în implementare si este focusat pe zona cea mai defavorizata a orasului:cartierul Vasile Alecsandri. Un cartier cu o densitate a populatiei mult mai mare decât în restul urbei, cu multe persoane asistate social dar si cu serioase probleme de mobilitate, Vasile Alecsandri este totusi o zona "tânara", cu mult potential ce va fi pus în valoare prin implementarea acestor proiecte

PROIECTUL

Un proiect pentru mobilitate, "Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente în Baia Mare -  cartierul Vasile Alecsandri" are ca obiectiv major îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei şi dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun; promovarea şi stimularea dezvoltării economice şi a creării de noi locuri de muncă; dezvoltarea unui sistem integrat de transport public; promovarea utilizării transportului public şi reducerea emisiilor de carbon; îmbunătăţirea imaginii transportului public în Municipiul Baia Mare.

Execuţia efectivă a lucrărilor din cadrul proiectului, presupune:
1) Construcţia reţelei de contact în lungime de 5,1 km, cale dublă
2) Construcţia unei substaţii de redresare cu nivel de tensiune de 600 Vcc
3) Alimentarea în curent continuu a reţelei de contact (cabluri de alimentare)
4) Alimentarea cu energie electrică a staţiei de redresare
5) Devieri şi protejări ale reţelelor edilitare existente în zonă
6) Asigurarea utilităţilor pentru substaţia de redresare
7) Procurarea echipamentului în staţia de redresare precum şi în staţia electrică de transformare.

Reţeaua de contact pentru troleibuze se va executa pe străzi existente din municipiu şi se va extinde şi in cartierul Vasile Alecsandri (având o lungime de aproximativ 5,1 km cale dublă de rulare) pe următorul traseu: intersecţia bulevardelor  Traian si Republicii  - Bd. Republicii – Bd. Unirii – Str. Jandarmeriei – Str. Granicerilor – Str. Mihai Eminescu – Piata Izvoarele.  Reţeaua se va executa cu fir utilizat pentru tracţiunea electrică la troleibuze. Suporţii reţelei vor fi  de folosinţă comună şi numărul de troleibuze ce vor putea circula simultan pe traseul de mai sus este de 10. 
În cadrul proiectului se vor desfăşura şi o serie de activităţi de informare şi  conştientizare a comunităţii cu privire la importanţa şi avantajele investiţiei – ancheta sociologică - realizându-se totodată şi promovarea utilizarii transportului public nepoluant,  troleibuzul fiind considerat un mijloc de transport cu grad de poluare scăzut, cu poluare fonică mai mică, economic - investiţie iniţială mare dar cu amortizare rapidă, şi cu o durată de viaţă dublă faţă.

Beneficiar: Municipiul Baia Mare
Valoarea totală a proiectului: 17.907.508,25 lei
Data începerii proiectului: 20.09.2011
Data finalizării proiectului: 19.02.2014
Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Subdomeniul: "Poli de dezvoltare urbană"

PROGRESUL PROIECTULUI
16.11.2012 - a fost semnat Ordinul de începere a lucrărilor

10.05.2013 – Staţia de redresare : până în acest moment au fost executate lucrările de zidărie, şarpantă, acoperiş, termosistem, zugrăveli exterioare şi se lucrează la instalaţia electrică de iluminat şi forţă din interiorul staţiei de redresare; sunt lansate în fabricaţie uşile şi geamurile atât cele interioare cât şi cele exterioare.

24.10.2013 – Pentru realizarea retelei de contact: s-au montat pâna în prezent cca. 205 stalpi din beton pe str. M.Eminescu, bd-ul. Republicii si bd-ul. Unirii; în prezent se lucreaza la realizarea fundatiilor si montarea stâlpilor pe str. Granicerilor tronson cuprins între bd-ul. Unirii - str. Pasunii.

24.10.2013 – Cladirea statiei de redresare a fost finalizata, momentan se lucreaza la împrejmuirea exterioara si amenajarea terenului din curte (parcare si zona verde). Au fost montate instalatiile de curent continuu, inclusiv SCADA si o parte din echipamentele de servicii proprii. Montarea stâlpilor se apropie de finalizare, momentan sunt amplasati 328 stâlpi de beton si 68 stâlpi metalici. Reteaua de contact s-a realizat pe Bd. Republicii, cu continuare pe Bd.Unirii pâna la Statia de Redresare. S-au efectuat lucrari de devieri si protejari ale retelelor edilitare din zona cât si amenajarea si aducerea la starea initiala a zonelor de pe aliniamentele în care a fost montata reteaua de contact.Se apropie de finalizare lucrarile de montare a retelei de contact pe urmatoarele tronsoane: intersectia Bd. Republicii cu Bd. Traian pâna la statia de redresare continuând pe partea dreapta a strazii Granicerilor pâna la intersectia cu Str. Pasunii. De asemenea, s-a finalizat montarea stâlpilor metalici in giratii, alimentarea cu energie electrica a statiei de redresare si amenajarea terenului înconjurator.

În cadrul proiectului „Îmbunatatirea transportului public urban prin extinderea retelei de troleibuz si a infrastructurii aferente în Baia Mare - cartierul Vasile Alecsandri” s-au finalizat lucrarile de montare a cablurilor electrice pentru alimentarea statiei de redresare. De asemenea, s-a finalizat montarea elemetelor de sustinere a firului de contact pe strazile Granicerilor si Mihai Eminescu.

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro

Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României